Historik

100% drifttid
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Avbrott
Services / JIRA
Avbrott
Services / JIRA
Inga händelser på 11 dagar!
Avbrott
Services / CDN – Web
Inga händelser på 3 månader!
Avbrott
Services / JIRA
Avbrott
Services / JIRA
Avbrott
Services / JIRA
Avbrott
Services / JIRA
Avbrott
Services / JIRA
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
Inga händelser på ungefär en månad!
Avbrott
Inga händelser på 10 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 3 månader!
Avbrott
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
Services / JIRA
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Services / JIRA
Avbrott
Services / JIRA
Avbrott
Services / JIRA
Avbrott
Services / JIRA
Avbrott
Services / JIRA
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Avbrott
Services / JIRA
Avbrott
Services / JIRA
Avbrott
Services / JIRA
Avbrott
Services / JIRA