Historik

100% drifttid
Inga händelser på 2 månader!
Avbrott
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
Services / JIRA
Inga händelser på 4 dagar!
Avbrott
Services / JIRA
Avbrott
Services / JIRA
Avbrott
Services / JIRA
Avbrott
Services / JIRA
Avbrott
Services / JIRA
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Avbrott
Services / JIRA
Avbrott
Services / JIRA
Avbrott
Services / JIRA
Avbrott
Services / JIRA
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Avbrott
Services / JIRA
Inga händelser på 12 dagar!
Avbrott
Services / JIRA
Inga händelser på 10 dagar!
Avbrott
Services / JIRA
Inga händelser på ungefär en månad!
Avbrott
Websites / store.serif.com
Inga händelser på 5 dagar!
Affinity Store Maintenance
Websites / store.serif.com